Kratak sadržaj:

 Koliki je značaj depresije u ukupnom oboljevanju, apsentizmu, gubljenju radne sposobnosti govori i podatak da je Svetska zdravstvena organizacija za temu Svetskog dana zdravlja za 7 april 2017. godine izabrala upravo depresiju, posebno se orjentišući na mlade, žene u generativnoj dobi i stare. Te populacione grupe su upravo one kojima se bavi ovaj test, obezbeđujući, kroz predloženu literaturu informacije od značaja za prepoznavanje i lečenje depresije u tim grupama.

Imajući u vidu i još uvek prisutnu stigmatizaciju, pa i od strane zdravstvenih radnika, jasno je da veliki broj osoba sa depresijom ne stiže do potrebnog tretmana. Znanja iz ove oblasti mogu pomoći zdravstvenim radnicima u identifikovanju osoba kojima je tretman potreban, pre svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i drugiim oblastima, kako bi te osobe dobile potrebnu pomoć.

Specifična grupa, koja spada u veoma vulnerabilne, svakako su zdravstveni radnici, pa je i više znanje o depresiji neophodno kako bi se i unutar te populacione grupe obratila pažnja i dobio adekvatan tretman.

Forma testa, sa mogućnošću preuzimanja i zadržavanja literature, omogućava i naknadno vraćanje materiji.

 

·      Vrsta kontinuirane edukacije: Onlajn-test

·      Organizator: Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum

·      Autor: Prof. Dr Branka Stamatović Gajić, specijalista psihijatar, specijalista psihoterapeut

·      Akreditovan za: medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutske tehničare, strukovne sestre, diplomirane medicinske sestre

·      Bodovi za korisnika testa: 5

·      Bodovi za autora testa: 7

·      Broj akreditacije: Ц-1-103/17

·      Broj odluke: 153-02-489/2017-01

·      Period akreditacije: 03.03.2017. do 03.03.2018.

·      Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa

·      Broj pitanja u testu: 50

·      Cena: Za studente Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum besplatno, za ostale 1000 dinara