MEDICINSKE OBUKE

 

Poštovani,

 odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj 153-02-489/2017-01 od  03.03.2017. godine Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija akreditovao je kurseve testove za ciljnu grupu:

 -        medicinske sestre

-        medicinski tehničari

-        farmaceutski tehničari

-        strukovne sestre

-        diplomirane medicinske sestre

  

Kursevi:

 1. Problemi mentalnog zdravlja kao prepreke u komunikaciji, predavači: Prof.dr Branka Stamatović Gajić i Doc.dr Tomislav Gajić (odluka broj: Ц-1-99/17),
  broj bodova: 4
 2. Osnovi psihofarmakoterapije u radu medicinskih i farmaceutskih tehničara, predavači: Doc.dr Tomislav Gajić i  Prof.dr Branka Stamatović Gajić (odluka broj: Ц-1-102/17),
  broj bodova: 4

 i testovi

 1. Specifičnost depresije u različitim populacionim grupama, autor testa  Prof.dr Branka Stamatović Gajić (odluka:  Ц-1-103/17), 
  broj bodova: 5
 2. Depresija u svakodnevnoj medicinskoj praksi, autor testa Doc.dr Tomislav Gajić (odluka broj: Ц-1-104/17), 
  broj bodova: 5

 Testovi su dostupni na dnu ove stranice i možete ih raditi 24 sata dnevno u toku godine dana.

 Sve informacije vezane za organizaciju kurseva, datume održavanja, cenu i načine plaćanja kao i mogućnosti učenja i rada testova  možete dobiti na sajtu  Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, fzp.singidunum.ac.rs,

na telefon 014 292 610

ili putem mail-a: pf@singidunum.ac.rs 

SA POŠTOVANJEM
Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija
Univerzitet Singidunum

 

Koraci vezani za rešavanje testova online:

 

Napomena: U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).


1. Izvršite uplatu kotizacije

 Ukoliko želite da budete upisani na test obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na mail pf@singidunum.ac.rs;

 Takodje, potvrda o uplati će biti i dostupna tokom sutrašnjeg dana na našem fakultetu.Nakon toga, kontaktirajte nas putem telefona, mail-a radi dobijanje Korisničke šifre i Lozinke. 

Ukoliko ste poslali mail, na isti će Vam biti dostavljene potrebna Korisnička šifra i Lozinka.

 

2. Upoznajte se sa testom

Test će Vam biti dostupan nakon pristupa, možete ga i odštampati ukoliko Vam to olakšava postupak učenja.


3. Upoznajte se sa literaturom

 Biće Vam dostupni svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link.

Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.


4. Pristupite rešavanju testa

Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje imate većodredjeno vreme koje možete videti na mestu vezanom za informacije o svakom testu posebno.

Test ste položili nakon 60% tačnih odgovora. Ukoliko niste položili test, proverite gde ste pogrešili i nakon toga možete ponovo pristupiti rešavanju testa.


5. Popunite evaluacioni upitnik

 Popunjavanje Evaluacionog upitnika je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu.

Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite.

Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".


6. Preuzmite potvrdu

 Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "dalje".

 Nakon toga će Vam biti dostupna  potvrda o položenom testu u PDF formatu.

 Možete je odštampati ili preuzeti na Vaš kompjuter.

 Na ovaj način ste završili on line kontinuiranu medicinsku dokumentaciju.